Wersje językowe
Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Darię Skopińską-Pięta, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY producent skarpet Daria Skopińska-Pięta z siedzibą w Łowiczu.

Informacje ogólne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Daria Skopińska – Pięta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska – Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail: hello@zooksy.eu
 2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem biuro@witmajerkancelaria.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zebrane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.zooksy.eu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, jakim jest prowadzenie korespondencji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało skierowane za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w toku zawierania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do jej zawarcia na żądanie Użytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika Zarejestrowanego na jego Koncie w celu zapewnienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu bez konieczności każdorazowego podawania danych przy składaniu zamówienia, zapewnienia dostępu do historii zamówień oraz zapewnienia dostępu do danych umożliwiających wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora – zapewnienie funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika – stronę Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy Serwisu (usługi świadczone drogą elektroniczną) w celu zawarcia i wykonania tych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika będącego adresatem Newslettera – w celu informowania Użytkownika o Towarach, ich dostępności, promocjach i rabatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizując tym samym prawnie uzasadniony cel, jakim promowanie działalności gospodarczej Administratora, w tym jego Towarów i Usług.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być

 1. Podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele
 2. Dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail, serwisu IT
 3. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie
 4. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rozliczeniowe – biura księgowe; banki,
 5. Kancelarie prawne, sądy – w razie konieczności dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów z Użytkownikiem

Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

 1. Użytkownik ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania ich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
  3. do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
 3. Niezależnie od uprawnień opisanych w pkt. 1-2, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1-2 Użytkownik może wykonać kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej – na adres: hello@zooksy.eu, kontaktując się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych – na adres: biuro@witmajerkancelaria.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej Administratora – ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9, 99-400 Łowicz.

Prawo do podania i odmowy podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia:

 1. Udzielenie informacji lub odpowiedzi na zapytanie Użytkownika – gdy chodzi o dane podawane za pomocą formularza kontaktowego
 2. Zawarcie i wykonanie umowy – gdy chodzi o dane podawane w związku ze składaniem zamówień, umową o świadczenie usług WWW, Umową Serwisu
 3. Przesyłanie informacji o Towarach, Usługach, promocjach, rabatach – gdy chodzi o dane podawane w związku z usługą Newsletter


Pozostałe informacje z zakresu przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przechowywane są do czasu:
  1. Upływu przedawnienia roszczeń z umów, dla zawarcia i wykonania których dane zostały pobrane
  2. skutecznego wniesienia sprzeciwu – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. Dane osobowe Użytkownika nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Pliki cookies

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora Towary i Usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na stronie. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony.

Strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem strony www.zooksy.eu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

Zmiany polityki prywatności i cookies

Pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: biuro@witmajerkancelaria.pl.

Dane ostatniej modyfikacji: 20 sierpnia 2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl