do kasy suma: 0,00聽z艂
Wersje j臋zykowe
Polityka prywatno艣ci i cookies

Niniejsza polityka okre艣la zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Dari臋 Skopi艅sk膮-Pi臋ta, prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 ZOOKSY producent skarpet Daria Skopi艅ska-Pi臋ta z siedzib膮 w 艁owiczu.

Informacje og贸lne

Na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (鈥RODO鈥) informujemy, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownika jest Daria Skopi艅ska 鈥 Pi臋ta, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopi艅ska 鈥 Pi臋ta, ul. Nadbzurza艅ska Dolna 7/9, 99-400 艁owicz NIP 8341772009 REGON 101713414, e-mail:聽hello@zooksy.eu
 2. Administrator ustanowi艂 inspektora ochrony danych dost臋pnego pod adresem聽biuro@witmajerkancelaria.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe U偶ytkownika zebrane za pomoc膮 formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie internetowej聽www.zooksy.eu聽na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezb臋dne dla realizacji prawnie uzasadnionych cel贸w Administratora, jakim jest prowadzenie korespondencji w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie U偶ytkownika, kt贸re zosta艂o skierowane za pomoc膮 formularza kontaktowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Kupuj膮cego w toku zawierania Umowy Sprzeda偶y na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 鈥 przetwarzanie danych jest niezb臋dne dla zawarcia i wykonania umowy lub podj臋cia czynno艣ci prowadz膮cych do jej zawarcia na 偶膮danie U偶ytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez U偶ytkownika w toku zawierania Umowy o dostarczenie Us艂ugi Konta w celu zawarcia i wykonania tej umowy 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. Administrator przetwarza dane osobowe U偶ytkownika b臋d膮cego adresatem Newslettera 鈥 w celu zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.聽聽

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych U偶ytkownika mog膮 by膰

 1. Podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z Administratorem w prowadzeniu jego dzia艂alno艣ci gospodarczej, w szczeg贸lno艣ci jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele
 2. Dostawcy oprogramowania, system贸w informatycznych, poczty e-mail, serwisu IT
 3. Podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi pocztowe i kurierskie
 4. Podmioty 艣wiadcz膮ce na rzecz Administratora us艂ugi rozliczeniowe 鈥 biura ksi臋gowe; banki,
 5. Kancelarie prawne, s膮dy 鈥 w razie konieczno艣ci dochodzenia roszcze艅 i rozwi膮zywania spor贸w z U偶ytkownikiem

Uprawnienia U偶ytkownika w zwi膮zku z przetwarzaniem danych

 1. U偶ytkownik ma prawo:
  1. dost臋pu do swoich danych osobowych
  2. 偶膮dania ich, sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania
  3. do przenoszenia danych, obejmuj膮ce uprawnienie do otrzymania danych i przes艂ania ich innemu administratorowi lub do 偶膮dania, w razie mo偶liwo艣ci technicznych, przes艂ania tych danych bezpo艣rednio innemu administratorowi
 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, U偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych osobowych
 3. Niezale偶nie od uprawnie艅 opisanych w pkt. 1-2, U偶ytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uprawnienia, o kt贸rych mowa w pkt. 1-2 U偶ytkownik mo偶e wykona膰 kontaktuj膮c si臋 z Administratorem za pomoc膮 poczty elektronicznej 鈥 na adres: hello@zooksy.eu, kontaktuj膮c si臋 z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych 鈥 na adres: biuro@witmajerkancelaria.pl lub za pomoc膮 poczty tradycyjnej Administratora 鈥 ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopi艅ska-Pi臋ta, ul. Nadbzurza艅ska Dolna 7/9, 99-400 艁owicz.

Prawo do podania i odmowy podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemo偶liwia:

 1. udzielenie informacji lub odpowiedzi na zapytanie U偶ytkownika 鈥 gdy chodzi o dane podawane za pomoc膮 formularza kontaktowego
 2. zawarcie i wykonanie umowy 鈥 gdy chodzi o dane podawane w zwi膮zku ze sk艂adaniem zam贸wie艅, Umow膮 o dostarczenie Us艂ugi Konta oraz Umow膮 o dostarczenie Newslettera.聽
 3. przesy艂anie informacji o Towarach, Us艂ugach, promocjach, rabatach 鈥 gdy chodzi o dane聽

Pozosta艂e informacje z zakresu przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przechowywane s膮 do czasu:
  1. up艂ywu przedawnienia roszcze艅 z um贸w, dla zawarcia i wykonania kt贸rych dane zosta艂y pobrane;
  2. skutecznego wniesienia sprzeciwu 鈥 w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dane osobowe U偶ytkownika nie s艂u偶膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 3. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.

Pliki cookies

Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci do poszanowania prywatno艣ci. Podczas korzystania ze strony internetowej mog膮 by膰 pobierane informacje, w szczeg贸lno艣ci: adres IP przypisany do komputera U偶ytkownika lub zewn臋trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl膮darki, czas dost臋pu, typ systemu operacyjnego. Serwis u偶ywa niewielkich plik贸w zwanych cookies. Zapisywane s膮 one na komputerze osoby odwiedzaj膮cej stron臋, je偶eli przegl膮darka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazw臋 domeny, z kt贸rej pochodzi, sw贸j 鈥瀋zas wyga艣ni臋cia鈥 oraz indywidualn膮, losowo wybran膮 liczb臋 identyfikuj膮c膮 ten plik.

Informacje zbierane za pomoc膮 plik贸w tego typu pomagaj膮 dostosowywa膰 oferowane przez Administratora Towary i Us艂ugi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb os贸b odwiedzaj膮cych stron臋. Daje to te偶 mo偶liwo艣膰 opracowywania og贸lnych statystyk wy艣wietle艅 prezentowanych informacji na stronie. Serwis wykorzystuje dwa typy plik贸w cookies:

Cookies sesyjne: po zako艅czeniu sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czeniu komputera zapisane informacje s膮 usuwane z pami臋ci urz膮dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z komputera U偶ytkownik贸w.

Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na dysku twardym komputera U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Administrator wykorzystuje Cookies w艂asne w celu: analiz i bada艅 oraz audytu ogl膮dalno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci do tworzenia anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci.

Administrator wykorzystuje cookies zewn臋trzne w celu zbierania og贸lnych i anonimowych danych statycznych za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewn臋trznego: Google Inc z siedzib膮 w USA). Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputer贸w U偶ytkownik贸w. W szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do komputer贸w U偶ytkownik贸w wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego.

Administrator mo偶e gromadzi膰 adresy IP U偶ytkownik贸w. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzaj膮cej Serwis przez dostawc臋 us艂ug internetowych. Numer IP umo偶liwia dost臋p do Internetu. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia si臋 przy ka偶dym po艂膮czeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikuj膮ca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problem贸w technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. okre艣leniu, z jakich region贸w notujemy najwi臋cej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a tak偶e w celach bezpiecze艅stwa oraz ewentualnej identyfikacji obci膮偶aj膮cych serwer, niepo偶膮danych automatycznych program贸w do przegl膮dania tre艣ci strony.

Strona mo偶e zawiera膰 linki i odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady ochrony prywatno艣ci na nich obowi膮zuj膮ce. Z tego powodu zach臋camy Pa艅stwa, by po przej艣ciu za po艣rednictwem strony聽www.zooksy.eu聽na stron臋 zarz膮dzan膮 przez innego administratora, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam przyj臋t膮.

Administrator nigdy nie wysy艂a 偶adnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z pro艣b膮 o podanie danych do logowania, a w szczeg贸lno艣ci has艂a dost臋powego do Konta U偶ytkownika. Informacje takie nie s膮 r贸wnie偶 udost臋pniane drog膮 tradycyjnej korespondencji, e-mailow膮 i telefoniczn膮.

Zmiany polityki prywatno艣ci i cookies

Pytania zwi膮zane z polityk膮 prywatno艣ci prosimy kierowa膰 na adres Inspektora Ochrony Danych:聽biuro@witmajerkancelaria.pl.

Dane ostatniej modyfikacji: 31 stycznia 2023 rokudo g贸ry
Sklep jest w trybie podgl膮du
Poka偶 pe艂n膮 wersj臋 strony
Sklep internetowy Shoper.pl